Manifest de suport al professor i company Ermengol Gassiot Ballbé

Manifest de suport al professor i company Ermengol Gassiot Ballbé

El 17 d’abril de 2013, uns 200 estudiants van entrar al rectorat demanant que s’apliquessin les mocions aprovades democràticament pel Claustre de la Universitat Autònoma de Barcelona. S’havia demanat, i aprovat, que no es pugessin les taxes el 66% i que s’establís una targeta de transport públic pels estudiants. Després d’un mes d’ocupació, durant el qual a les instal·lacions del rectorat es van dur a terme xerrades i activitats diverses en què participaren membres del Departament de Prehistòria, a banda de docència reglada impartida per professorat d’aquest mateix Departament en sintonia amb la petició expressada per l’alumnat, l’equip de govern va formalitzar denúncies envers 25 estudiants, un treballador i l’Ermengol Gassiot, actual professor del Departament de Prehistòria. L’acusació que va realitzar l’antic equip de govern de la UAB estava dirigida principalment contra persones conegudes per la seva activitat política i sindical al campus, ja fossin delegats electes dels treballadors i treballadores o persones actives a les assemblees de facultats, claustrals o gent que havia donat suport a la candidatura alternativa “Nova UAB”. La construcció del relat dels fets deixa entreveure el caràcter polític de les acusacions, en les quals es qualifiquen sindicats, partits i persones com a membres d’una mena de conspiració subversiva. Així, es va acusar “les 27” de crear un entramat criminal que conspirava de forma coordinada per tal de destruir la institució mitjançant procediments violents. Com a reacció a aquestes acusacions, el 16 de desembre del 2016 es va aprovar al Claustre de la Universitat Autònoma de Barcelona demanar la retirada de les demandes contra les 27 ex-estudiants i treballadors de la UAB.

 En la mateixa línia de defensa d’una universitat democràtica, el Departament de Prehistòria de la Universitat Autònoma de Barcelona vol fer pública la seva repulsa a la persecució a la qual està sent sotmès el nostre company, el professor Ermengol Gassiot Ballbé, en el marc de la criminalització de la dissidència que representa el “Cas 27 i més”. La recent ordre de crida i cerca emesa pel Jutjat de Cerdanyola del Vallés és un pas més d’aquest procés polític, en uns moments en els quals estem veient com es desborden les actuacions de censura, enjudiciament i empresonament que ens remeten a foscos temps del passat. Ens solidaritzem amb la situació que està vivint el nostre company, i reclamem que s´aturi definitivament tot aquest despropòsit, que l’expressió de posicions polítiques pugui tenir cabuda a la nostra Universitat, i que puguem recuperar-la com un espai caracteritzat pel lliure pensament, el dret a la dissidència i l’activitat de reivindicació política i sindical.

 Si voleu donar suport al profesor Ermengol Gassiot, també podeu firmar aquest manifest (veure l’enllaç) nascut d’una iniciativa d’un grup d’acadèmics de diversos països per a refusar la repressió contra estudiants, administratius i professors de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Departament de Prehistòria – UAB

————————————————————————————————————————————————————-

Manifiesto de apoyo al profesor y compañero Ermengol Gassiot Ballbé

El 17 de abril de 2013, unos 200 estudiantes entraron en el rectorado de la Universidad para pedir que se aplicaran las mociones aprobadas democráticamente por el Claustro de la Universitat Autònoma de Barcelona. Se había pedido y aprobado que no se subieran las tasas académicas en un 66% y que se estableciera una tarjeta de transporte público para estudiantes. Después de un mes de ocupación, durante el cual en las instalaciones del rectorado se llevaron a cabo charlas y actividades diversas en que participaron miembros del Departamento de Prehistoria, además de docencia reglada impartida por profesorado de este mismo Departamento en sintonía con la petición expresa del alumnado, el equipo de gobierno formalizó denuncias contra 25 estudiantes, un trabajador y Ermengol Gassiot, actual profesor del Departamento de Prehistoria. La acusación que realizó el antiguo equipo de gobierno de la UAB estaba dirigida principalmente hacia personas conocidas por su actividad política y sindical en el campus, ya fuesen delegados electos de los trabajadores y trabajadoras o personas activas en las asambleas de facultad, claustrales o gente que había apoyado a la candidatura alternativa “Nueva UAB”. La construcción del relato de los hechos deja entrever el carácter político de las acusaciones, que califican a sindicatos, partidos y personas como participantes en una conspiración subversiva. Así, se acusó a las 27 personas de crear un entramado criminal que conspiraba de forma coordinada para destruir la institución mediante procedimientos violentos. Como reacción a estas acusaciones, el 16 de diciembre del 2016 el Claustro de la Universitat Autònoma de Barcelona aprobó pedir la retirada de las demandas contra las 27 ex-estudiantes y trabajadores de la UAB.

En la misma línea de defensa de una universidad democrática, el Departamento de Prehistoria de la Universitat Autònoma de Barcelona quiere hacer pública su repulsa a la persecución a la cual está siendo sometido nuestro compañero, el profesor Ermengol Gassiot Ballbé, en el marco de la criminalización de la disidencia que representa el “Caso 27 y más”. La reciente orden de busca y captura emitida por el Juzgado de Cerdanyola del Vallès es un paso más de este proceso político, en unos momentos en los cuales estamos viendo cómo proliferan las actuaciones de censura, enjuiciamiento y encarcelamiento que remiten a oscuros tiempos del pasado. Nos solidarizamos con la situación que está viviendo nuestro compañero, y reclamamos que cese definitivamente este despropósito, que la expresión de posiciones políticas pueda tener cabida en nuestra Universidad, y que podamos recuperarla como un espacio caracterizado por el libre pensamiento y el derecho a la disidencia y a la actividad de reivindicación política y sindical.

Si queréis apoyar al profesor Ermengol Gassiot, también podéis firmar este manifiesto (ver el enlace), nacido de una iniciativa de un grupo de académicos de varios países para rechazar la represión contra estudiantes, administrativos y profesores de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Departament de Prehistòria – UAB

 

 

Traduïr »