La recerca

Detall de l’excavació del Santuari 2 de Son Fornés (2011)

El pla d’actuació del museu va molt més enllà de l’organització i execució de campanyes d’excavació i ed consolidacio i restauració, ja que no només disposa del dipòsit de tots els materials arqueològics recuperats, sinó que a més a més compta amb la infraestructura necessària per al seu processat i anàlisi, així com un ampli dipòsit bibliogràfic i documental compilat al llarg de dècades pel nostre equip.

Aquest marc ha permès la realització d’estudis tradicionalment adscrits a l’àmbit universitari, com tesines de llicenciatura, treballs de grau o de màster, i tesi doctorals de caràcter monogràfic (consulteu les publicacions).

Detall de les tasques de processat de materials al laboratori

La recerca realitzada al museu també proporciona les bases per la renovació i actualització periòdica dels continguts de l’exposició permanent, les sales del qual es nodreixen única i exclusivament de materials recuperats a les excavacions i, per tant, adequadament contextualitzats.

Jaciment de Son Fornés després de la 15a Campanya (juliol 2017)

Per altra banda, el museu també ha mostrat el seu compromís amb l’educació superior a través de cursos de formació especialitzada en arqueologia, l’oferta de pràctiques externes del Grau d’Arqueologia de la Universitat Autònoma de Barcelona així com també amb el  Praktikum del programa europeu Erasmus, que desde el curs 2008-2009 ha portat a Son Fornés estudiants d’Alemanya, Itàlia i Lituània.

Traduïr »