Època clàssica

En un moment previ a l’ocupació de les Balears per part de les tropes de Cecili Metel l’any 123 ane, el poblat de Son Fornés començava a experimentar canvis importants en el seu traçat urbanístic.

Planta del poblat de Son Fornés en època clàssica
Planta del poblat de Son Fornés en època clàssica

Noves estructures es construïren al poblat mentre que d’altres es reformaren i remodelaren en aquesta etapa clàssica. Fins al moment, s’han identificat fins a 17 habitacions diferents, que, més que funcionar com a unitats domèstiques independents, probablement serien dependències destinades a diferents usos que funcionarien de manera articulada i orgànica entre sí.

Habitació romana 11
Habitació romana 11

Tot plegat, es configura un poblat amb una àrea clarament preeminent composta pels santuaris, i un barri circumdant a mode de raval o de zona de tallers; estarien connectades les diferents àrees del poblat a través d’un sistema de carrers que articulaven el poblat.

A aquests recintes cal afegir la reutilizació dels santuaris posttalaiòtics, sent especialment destacades les grans reformes dels santuaris 1 i 2, on s’ha pogut recuperar un repertori material molt ben conservat i de gran singularitat.

Ceràmica local
Ceràmica local documentada al Santuari 2
Corn marí recuperat al Santuari 2
Corn marí recuperat al Santuari 2

S’incrementa l’arribada de productes importats d’arreu de la Mediterrània, especialment pel que fa al vi i a altres productes alimentaris que arribaven en àmfores (salses de peix, salaons i fins i tot oli en els moments més recents).

Elements de vaixella, objectes metàl·lics, joies i d’altres elements s’introduiran cada vegada de manera més significativa al poblat.

Traduïr »