Galeria 3D

Aquí us presentem el conjunt de peces digitalitzades en 3D de les quals disposem al Museu Arqueològic de Son Fornés. Són un complement a la nostra exposició permanent, ja que, si bé algunes d’elles en formen part, d’altres encara no hi estan integrades i per ara només estan disponibles de manera virtual.