El poblat

 

El poblat de Son Fornés és plurifàssic, això vol dir que va estar ocupat en períodes històrics al llarg del temps.

L’ocupació més antiga es remunta a fa més de 3000 anys durant l’època talaiòtica.  D’ençà d’aquest moment, el poblat va ser habitat de manera ininterrompuda durant 1500 anys,  fins que s’abandona entre els segles I/II de la nostra era.

Si bé no s’han trobat construccions posteriors, el gran volum de material recuperat, convida a considerar que el lloc va ser freqüentat també tant durant l’Antiguitat tardana i en època andalusí.

Val a dir que Son Fornés compta amb una important àrea arqueològica en reserva, ja que a dia d’avui l’extensió excavada no supera el 15% de la superfície total del jaciment.

Planta acolorida per èpoques de l'àrea central del poblat de Son Fornés
Planta acolorida per èpoques de l’àrea central del poblat de Son Fornés (blau: època talaiòtica; vermell: època posttalaiòtica; groc: època romana)
Traduïr »