Educació Secundària

Descripció de l’activitat

  • Visita guiada (museu i jaciment arqueològic de Son Fornés)
  • Activitat complementària: Arqueologia i TIC (activitat amb codis QR)*

Amb aquest alumnat ens endinsem en el món de la Prehistòria i l’Arqueologia a través de les TIC, utilitzant els dispositius electrònics per engrescar els alumnes i despertar el seu interès sobre l’estudi de passat i el patrimoni. Desenvolupem conceptes complexos com el pas del temps i els canvis i les transformacions de les comunitats que habitaren Mallorca des de la Prehistòria fins als nostres dies, passant per les èpoques posttalaiòtica i romana, de manera dinàmica i àgil.

*En el cas que la política del centre no permeti l’ús de dispositius electrònics a l’alumnat, disposem d’una activitat alternativa que no en requereix el seu ús. Consulteu amb el personal del Museu Arqueològic de Son Fornés per qualsevol dubte o aclariment.

A través de l’ús de dispositius electrònics* i  de Codis QR descobrirem tots els secrets que s’amaguen a les sales del nostre museu, tot desenvolupant continguts de manera dialèctica amb els alumnes per tal que aprenguin a anar molt més enllà de l’observació dels objectes exposats, fins a copsar-ne el sentit i significat i descobreixin com a través d’ells escrivim la història.

Durada

10h a 13h

Cursos recomanats: educació secundària obligatòria i batxillerat

Reserves i tarifes:

Preu per alumne: 4,5€

971644169 – didactica@sonfornes.mallorca.museum