Colocar aquí el contenido de la nueva etiqueta Div
Laboratori

Des de la nostra institució duem a terme una sèrie de tasques de laboratori arqueològic com són l'estudi de les ceràmiques a mà, l'estudi de les ceràmiques a torn, de les àmfores, les restes humanes i el tractament planimètric de les zones excavades. Hi ha una sèrie de restes, que per les característiques pròpies de la institució no les podem realitzar a les nostres instal.lacions, però a les que si els hi podem donar un primer tractament. Aquestes restes són: el rentat de terres per tal de recollir les restes antracològiques, carpològiques o altres micro-restes que no es recullen al camp.

Per les restes materials que no podem estudiar al propi Museu comptem amb el suport de la Universitat Autònoma de Barcelona i el Servei d'Anàlisis Arqueològiques del departament de Prehistòria, sota la qual hi ha la direcció científica de Son Fornés. D'altra banda comptem amb la col·laboració d'institucions d'arreu de l'Estat i de la resta del món com són: Museu Arqueològic de Catalunya (Catalunya), el CSIC (Espanya), Universitat de Girona (Catalunya) la Universitat d'Innsbrück (Austria), University of Cambridge (Anglaterra), University of Reading (Anglaterra), la University of Hohenheim (Alemanya), University of Arizona & New Mexico (Estats Units de Nord-Amèrica), Newcastle University (Anglaterra), Universitat de Kiel- IRPA (Bélgica)

ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc