Colocar aquí el contenido de la nueva etiqueta Div
El poblat Talaiòtic (900-550 a.n.e)

Delimitat amb vermell restes d'ocupació talaiòtica

El T3 de Son Fornés és l'únic dels tres talaiots excavats al jaciment que ha patit ocupacions posteriors al seu ús original en època talaiòtica. Les excavacions han documentat la seqüència estratigràfica d'aquests processos, i també els materials mobles i les estructures associades a cadascuna de les seves fases d'ocupació. La seva construcció remunta, possiblement a principis del segle IX cal ANE, no gaire lluny de l'edificació del T2.

Ben igual que el T1 i el T2, el T3 és un recinte de planta circular i construcció ciclòpia, amb l'accés orientat al sud-est. De tots tres, és el que posseïa la cambra més espaiosa (6,7 m de diàmetre davant dels 6,6 m del T1 i dels 4,2 m del T2), tot i que el diàmetre exterior del monument és el més reduït (12 m, davant dels 14,4 m del T2 i dels 17,3 m del T1). En altres paraules, l'amplada dels murs del T3 és, amb diferència, la menor dels tres talaiots, però els seus paraments van ser capaços de tancar un espai interior més ampli. No s'han conservat estructures interiors d'aquest moment inicial d'ocupació, ni tan sols la columna central, ja que presumiblement les seves restes van ser extretes amb motiu de la remodelació que va experimentar l'edifici en època posttalaiòtica. Sols un paquet sedimentari d'època talaiòtica de pocs centímetres de potència, i només en un sector de l'antiga cambra, va romandre intacte sobre la roca mare. És per aquest motiu que resulta molt difícil suggerir quina va ser la funcionalitat original del T3.

En algun moment del segle IV ANE, les runes del T3 van ser objecte d'un reaprofitament que implicà importants remodelacions.

ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc