Colocar aquí el contenido de la nueva etiqueta Div
El poblat Talaiòtic (900-550 a.n.e)

El talaiot 1 de Son Fornés, amb 17 m de diàmetre i una altura de 3,5 m, és el més gran de Mallorca. Per construir-lo es van utilitzar 2.000 tones de pedra, procedents d'afloraments rocosos del mateix jaciment.

Aquest majestuós talaiot posseïa un pis superior (terrat) accessible a través d'algun tipus d'escala exterior no conservada. Al seu interior trobem unpis inferior (cambra circular) , amb 31,5 m2 d'espai hàbil. L'accés a aquest espai es realitza a través d'un corredor. Un cop a dins podem veure la columna que aguantava el sòtil* i una estança secundària

(rebost), encastat a l'aparell murari de l'edifici.

*(sòtil: [variant mallorquina de sòtol , per influx mossàrab] m CONSTR Conjunt de materials, disposats horitzontalment, que separen dues habitacions sobreposades, dos pisos immediats, i serveixen de sostre al de sota i de paviment al de sobre.)

ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc