Colocar aquí el contenido de la nueva etiqueta Div
El poblat Talaiòtic (900-550 a.n.e)

La Muralla del Poblat Talaiòtic arriba fins als quasi dos metres d'amplada i inclou blocs de pedra de fins a 1 metre d'amplada per 1.80 de longitud, col·locats en filades horitzontals.

Composta per dos paraments, extern i intern, entre els quals es va col·locar un farciment de pedres petites i terra. La funció principal era delimitar el sector habitat i constituir una referència per a la seva ordenació interna.

ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc