Colocar aquí el contenido de la nueva etiqueta Div
El poblat Talaiòtic (900-550 a.n.e)

Fins a l'actualitat s'han descobert restes de 6 habitatges, i la resta de dos recintes que estan en fase d'estudi. Tots ells construïts segons una planificació global amb els talaiots i la muralla com a punts de referència.

La casa 1, casa 4 s'encastaven radialment al talaiot 1 i La casa 6 s'adossava al Talaiot 2; la casa 2, la casa 3 i la casa 5 es van disposar segons un eix rectilini que unia els talaiots 1 i 2 i la muralla. Cada habitatge tenia una o dues estances rectangulars que ocupaven 30- 45 m2, amb una columna que sustentava la coberta, feta de troncs i branques d'ullastre, terra i pedres petites.

ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc