Colocar aquí el contenido de la nueva etiqueta Div
El poblat Posttalaiòtic (550-250 a.n.e)

Per accedir a aquest habitatge hem de creuar una porta i baixar dos esglaons que donen accés a un petit vestíbul . Un cop creuat arribem a un pati a cel obert, format per un empedrat de pedres calcàries que permetien canalitzar l'aigua de pluja cap a una cisterna. En aquest espai també hi ha una llar de fog encastada a la façana del talaiot 2. A aquest pati també donen accés dues estances: una utilitzada per a tasques de mòlta de cereals i una altra com a taller de terrisseria i magatzem.

La unitat domèstica posttalaiòtica emprava molts més objectes que en època talaiòtica. La capacitat d'emmagatzemament va créixer a causa d'un increment de la producció alimentària basada en l'agricultura i la ramaderia.

ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc