Colocar aquí el contenido de la nueva etiqueta Div
El poblat Posttalaiòtic (550-250 a.n.e)

L'altre zona d'habitages documentats al poblat posttalaiòtic de Son Fornés es troba a l' àrea d'extramurs, amb tres habitatges documentats (HPT1, HPT2, HPT3) . La construcció d'aquestes cases va anar desenvolupant-se de forma improvisada, aprofitant murs i blocs de pedra talaiòtics. Les parets s'acabaven amb una barreja de fang i branques i el terrat se sustentava mitjançant columnes o pals.

Cal destacar l'habitatge que trobem adossat al parament sud del Talaiot 2, aprofitant una antiga casa talaiòtica. Aquesta casa (HPT1) és la primera de tipus mediterrani que trobem documentada al jaciment. Es tracta d'un habitatge amb un pati central descobert, al que s'accedeix des de diverses estances cobertes.
ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc