Colocar aquí el contenido de la nueva etiqueta Div
El poblat Posttalaiòtic (550-250 a.n.e)  

 

A diferència del període talaiòtic, les restes paleoambientals documentades per al poblat posttalaiòtic ens indiquen una major presència del pi blanc (Pinus halepensis) en detriment de l'ullastre (Olea europaea ) i una major diversitat taxonòmica. Aquest fet i el major nombre de molis documentats, junt a tàxons de cereals, ens fa pensar en un entorn més desforestat i preparat per al cultiu cerealístic i d'una ramaderia on l'ovella i la cabra agafen protagonisme en detriment del porc i del bou, com així ho demostra el registre arqueològic i en parlen les fonts escrites.

També cal esmentar que la presencia de restes de lli ens indicarien la introducció d'un nou cultiu, per l'obtenció d'oli o per a la realització de teixits.