Colocar aquí el contenido de la nueva etiqueta Div
El poblat Posttalaiòtic (550-250 a.n.e)

Després d'una època de crisi i conflictes generalitzats a l'arxipèlag balear, els poblats talaiòtics van patir una sèrie de transformacions que varen provocar la destrucció dels talaiots i l'aparició d'una nova societat on les armes, els poblats fortificats i la figura del foner anà agafant rellevància.

El poblat posttalaiòtic de Son Fornés ocupa tres espais:

Un habitatge (G4) associat a una gran murada que encercla el poblat central, situat a la zona més elevada del terreny .

Una segona àrea situada a una àrea d'extramurs, amb tres habitatges documentats (HPT1, HPT2, HPT3). La construcció d'aquestes cases va anar desenvolupant-se de forma improvisada, aprofitant murs i blocs de pedra talaiòtics. Les parets s'acabaven amb una barreja de fang i branques i el terrat se sustentava mitjançant columnes o pals.

La tercera zona es documenta amb la remodelació del tercer talaiot (santuari), situat a l'Est del poblat.

ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc