Colocar aquí el contenido de la nueva etiqueta Div
El poblat Medieval (ss V- XII d.n.e)

Els estrats arqueològics amb restes materials d'aquesta època estan molt afectats per l'erosió i les tasques agrícoles modernes que fins ara ens han impedit esbrinar com eren els habitatges. Les troballes més abundants consisteixen en fragments de recipients ceràmics originaris de la costa occidental d'Anatòlia, de la conca occidental del mar Negre, del territori ocupat per l'actual Tunísia, i de la zona del sud-est penínsular, amb la presència d'una ataifor.

Ataifor: Peça de cuina tenia la funció de tapadora i a la vegada era utilitzada per servir els aliments.

Aquesta peça fou probablement produïda en alguna ciutat del Sud-est peninsular, probablement a Almeria, i arribà a Mallorca, i concretament a Son Fornés, com a resultat de la intensa activitat comercial que hi havia entre les dues voreres de la Mediterrània en Època almoravide (s. XI-XII).

Com a trets distintius cal destacar la decoració amb corda seca total. Aquesta tècnica sembla que té el seu apogeu al s. XII

ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc