Colocar aquí el contenido de la nueva etiqueta Div
El poblat Clàssic/ Romà (150 a.n.e.- 100 d.n.e)

Si bé l'impacte de l'ocupació romana per part de les tropes de Quint Cecili Metel, l'any 123 a.n.e, no tingué conseqüències negatives en la vida de les poblacions balears, cap al segle I a.n.e. es fa patent l'empobriment de les comunitats autòctones en favor d'una reestructuració al voltant de les ciutats de Palma i Pollentia.

La vida a Son Fornés no era gens fàcil. L'examen dels esquelets trobats a dues de les tres tombes excavades fins al moment revela aguts problemes de nutrició i sobreesforços quotidians extenuants que van haver d'afectar la majoria de la població.

ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc