Colocar aquí el contenido de la nueva etiqueta Div
El poblat Clàssic/ Romà (150 a.n.e.- 100 d.n.e)

El nom de santuaris respon a la classificació que des de l'arqueologia clàssica, de les Illes Balears, s'ha donat a un tipus d'edificis absents, amb tipologia de ferradura, amb una o més columnes al seu interior i petits focs associats. L'equivalència menorquina d'aquests edificis són els Recintes de Taula.

Alguns santuaris Mallorquins: Almallutx, S'Illot, Son Mas, Punta des Patró.

Alguns recintes de Taula: Talatí, Torralba d'en Salord, Torre d'en Galmes, Trepucó

Fundats al llarg del segle IV a.ne. els trobem situats al centre d'un barri d'obradors i envoltats per una sèrie de carrers. Aquests edificis, l'igual que els carrers i els habitatges adjacents patiren una primera remodelació a mitjans del segle III a.n.e i una segona a mitjans del s. II a.n.e, i foren abandonats, a l'igual com el poblat, a finals del segle I de n.e.

La funció d'aquests dos espais estava relacionada amb l'activitat econòmica que es produïa al seu voltant i possiblement fos en ells on es celebressin tot tipus de transaccions d'aquesta mena i altres activitats de caire supredomèstic.

ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc