Colocar aquí el contenido de la nueva etiqueta Div
El poblat Clàssic/ Romà (150 a.n.e.- 100 d.n.e)

La fase clàssica del poblat està molt ben documentada a bona part de les zones excavades del poblat. Així entre els talaiots 1 i 2, s'ha pogut observar que al voltant del s. II ANE es van construir diversos edificis, alguns semblen cases (HR 5, 9 i 10), mentre que d'altres possiblement tingueren un ús social o polític (S1 i S2). Tanmateix, les construccions de mida més petita pogueren haver tingut un ús domèstic tot i que sense constituir cadascuna d'elles una casa independent. Així l'estança HR3 podria haver-se utilitzat com a zona de descans, mentre que la HR 6 fou possiblement una caseta d'eines per a les tasques agrícoles. També s'han excavat els carrers que articulaven el conjunt (carrer dels santuaris, carrer ample, HR4) i una àmplia zona d'abocador que coincideix amb l'ús i remodelació de les construccions. En alguns edificis s'observa una reforma estructural a finals del s II ane, mentre que d'altres són abandonats en aquestes dates. El darrer ús de bona part del conjunt s'estén entre el 130 i el 50 ANE, mentre que l'abandonament d'aquestes estructures es produeix a partir del 50 ANE fins a la segona meitat del s. I NE. Amb posterioritat la zona va ser freqüentada com ho revelen els artefactes d'època imperial.

ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc