Colocar aquí el contenido de la nueva etiqueta Div
El poblat Clàssic/ Romà (150 a.n.e.- 100 d.n.e)  

L'arribada del món romà a les illes no va suposar grans canvis pel que fa a l'explotació de l'entorn, tot i que contribuiria a la intensificació del conreu de cereals i de l'explotació d'animals, que possiblement abastirien a la nova població que s'establí a Pollentia i Palma.