Colocar aquí el contenido de la nueva etiqueta Div
El poblat Clàssic/ Romà (150 a.n.e.- 100 d.n.e)

Prodecència dels contenidors anfòrics de Son Fornés

La participació de mercenaris baleàrics en els exèrcits cartaginesos i la consegüent vinculació econòmica, política i social amb el món púnic van determinar canvis profunds. Entre les principals importacions del moment, destaquen les àmfores, que en el cas de Son Fornés contenien sobretot vi de diferents procedències; si bé en el període posttalaiòtic era l'agent púnico-eubussità el predominant, en època clàssica (i sobretot després de la intervenció de les tropes de Cecili Metel a l'arxipèlag balear el 123 a.n.e.) la península itàlica en primera instància, així com les províncies romanes, seran els principals focus d'origen d'aquestes mercaderies. A banda del vi però, arribaven també altres productes consumits de manera secundària, com ara salaons, salses de peix i altres derivats.

El món romà va introduir la moneda, testimoni d'una economia controlada per l'Estat.

L'agricultura i la ramaderia van continuar ocupant un lloc important, encara que amb notables millores en l'àmbit tecnològic. En aquesta època s'introdueix el molí cònic de rotació i proliferen les eines de fer

ro.

ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc