Colocar aquí el contenido de la nueva etiqueta Div indexcast
L' equip
  

Composició de l'equip d'investigació

1.) Coordinació científica
Vicente Lull, Rafael Micó, Cristina Rihuete i Roberto Risch (Universitat Autònoma de Barcelona)

ASOME (Grup d'Arqueologia Social Mediterrània) http://asome.uab.cat/

2.) Anàlisis específiques en matèria arqueològica i mediambiental

 • Datacions de Carboni 14: Mark van Strydonck (Institut Royal du Patrimoine Artistique, Bèlgica)
 • Geologia i geomorfologia: David Gómez-Gras (Universitat Autònoma de Barcelona)
 • Micromorfologia de terres: Charles A. I. French (Universitat de Cambridge, Regne Unit)
 • Antracologia (estudi de fustes carbonitzades): Raquel Piqué i Huerta (Universitat Autònoma de Barcelona)
 • Carpologia (estudi de llavors i altres elements vegetals no llenyosos): Hans-Peter Stika (Universität Hohenheim, Alemanya)
 • Palinologia (estudi de grans de pol·len i espores): Anthony J. Stevenson (Universitat de Newcastle, Regne Unit)
 • Anàlisi de fauna vertebrada: Lourdes Andújar (Universitat Autònoma de Barcelona)
 • Anàlisi de microfauna vertebrada: Gabriel Alcalde i Gurt (Universitat de Girona)
 • Anàlisi de pastes ceràmiques: David Gómez-Gras (Universitat Autònoma de Barcelona)
 • Anàlisis tipològiques/tecnològiques de ceràmiques a mà: Paula Amengual Nicolau (Museu Arqueològic de Son Fornés)
 • Anàlisis tipològiques d'àmfores: Alessandra Toniolo (Università di Padova, Itàlia) i Lara Gelabert Batllori (Universitat Autònoma de Barcelona)
 • Anàlisis tipològiques de ceràmiques fines a torn: Jordi Hernández Gash
 • Anàlisis tipològiques de ceràmiques d'importació tardoromanes i postromanes: Montserrat Menasanch de Tobaruela (Universitat Autònoma de Barcelona)
 • Anàlisis tipològiques i funcionals d'instruments lítics: Roberto Risch iSelina Delgado (Universitat Autònoma de Barcelona).
 • Anàlisi de composició elemental i isotòpica d'objectes metàl·lics: Sophie Stos-Gale (Universitat d'Oxford, Regne Unit)
 • Antropologia física: Cristina Rihuete Herrada (Universitat Autònoma de Barcelona) i Jane E. Buikstra (Universitat de Nou Mèxic, Estats Units)

3.) Restauració d'objectes arqueològics

 • Dylan Cox
 • Noel Sive (University College London, Reino Unido),
 • Margalida Munar Grimalt i Bernat Burgaya Martinez (Equip de restauració arqueològica).

4.) Disseny gràfic i recursos multimèdia

 • Miquel Colobran (Universitat Autònoma de Barcelona)

5.) Planimetria i topografia

 • Sylvia Gili Suriñach (Universitat Autònoma de Barcelona)
 • Antonio Lopéz
 • Joaquim Pérez Vicente.

6.) Àrea Didàctica

 • Paula Amengual Nicolau (Museu Arqueològic de Son Fornés, Ajuntament de Montuïri)
 • Lara Gelabert Batllori ( Museu Arqueològic de Son Fornés, Ajuntament de Montuïri)

7.) Àrea de Comunicació:

 • Lara Gelabert Batllori ( Museu Arqueològic de Son Fornés, Ajuntament de Montuïri)
ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc