Colocar aquí el contenido de la nueva etiqueta Div
Unitat didàctica
  

L'Arqueologia entre bastidors (4 sessions)

La unitat didàctica és una proposta global que recull diferents eixos: conèixer la prehistòria mallorquina, l'activitat arqueològica de camp i la de laboratori de manera exhaustiva. Els i les alumnes seran protagonistes d'una excavació arqueològica simulada en un jaciment virtual, analitzaran els materials excavats al laboratori i faran un recorregut pel Jaciment i el Museu Arqueològic de Son Fornés. Volem que l'alumnat s'apropi a l'activitat arqueològica de forma integrada al seu pla d'estudis i que comprovin que està al seu abast la capacitat d'analitzar fenòmens històrics i socials mitjançant la metodologia científica.

 

 

ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc